• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

EKSPERCI

Zespół naszych ekspertów tworzą doświadczeni szkoleniowcy, udzielający wsparcia między innymi z zakresu pozyskiwania funduszy, zarzadzania organizacją, prawa, promocji, tworzenia biznesplanu, zarządzania organizacją, rozliczania projektów i finansów, wsparcia ekonomii społecznej, doboru narzędzi informatycznych i pozainformatycznych w zarządzaniu projektem. 

+
SZKOLENIE "E-USŁUGI DOSTĘPNE DLA SENIORA"

Program warsztatów jest dostosowany do percepcji i umiejętności osób będących na początkowym etapie kompetencji cyfrowych. Warsztaty będą prowadzone przez dwóch certyfikowanych trenerów, tak aby zapewnić uczestnikom jak najlepsze wsparcie w czasie wykonywania ćwiczeń. Trenerzy będą posiadać wieloletnie doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych i pracy z osobami starszymi.

W trakcie szkolenia będziemy korzystać z tabletów dostosowanych do potrzeb osób starszych. Jeden z trenerów będzie prezentować na rzutniku czynności, które uczestnicy, przy wsparciu drugiego trenera, będą wykonywać na tabletach.

+
SZKOLENIE "GOOGLE DLA SENIORÓW"

Warsztaty “Google dla Seniorów” mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów z  gmin woj. śląskiego. Wśród beneficjentów chcemy wykształcić umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Zdobyte umiejętności obsługi narzędzi Google pozwolą osobom starszym pozostać aktywnymi przez dłuższy czas, nadal angażować się w życie społeczne. Podczas spotkań warsztatowych seniorzy dowiedzą się, jak na co dzień będą mogli wykorzystać nowe kompetencje.

+
SZKOLENIE "GOOGLE DLA MENADŻERÓW"

Program szkolenia:„Google dla managerów” - dla uczestników uczących się od podstaw zakłada, że uczestnikami szkolenia będą managerowie różnych szczebli tj. pracownicy/współpracownicy (NGO, JST lub LGD), którzy w swojej karierze zawodowej i/lub edukacyjnej mieli już styczność z narzędziami pracy biurowej. 

+
SZKOLENIE "ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH"

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych młodzieży, które przygotują uczestników do pracy przy realizacji akcji społecznych.  Młodzież uczestnicząca w projekcie zyska umiejętność rozpoznawania emocji i skutecznego radzenia sobie z nimi, dzięki czemu będzie wiedzieć jak  achować się podczas pojawiających się trudności w realizacji akcji społecznych. Zwiększy swoją świadomość emocjonalną i empatię.

+
SZKOLENIE "MYŚLENIE PROJEKTOWE, DESIGN THINKING"
  • Grupą docelową są pracownicy organizacji, które poszukują innowacji nie poprzez kopiowanie i powielanie schematycznych rozwiązań a przez wdrażanie innowacji opartych na głebokim rozpoznaniu potrzeb użytkowanika ostatecznego.

 

 

+
SZKOLENIE "SKUTECZNY MARKETING ORAZ E-COMMERCE W PIGUŁCE"
  • Szkolenie skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, chcących podnieść bądź nabyć kompetencje w zakresie marketingu oraz e-commerce.
+
SZKOLENIE "EFEKTYWNE PROWADZENIE SZKOLEŃ ONLINE"
  • Szkolenie dla mikro i średnich przedsiębiorców, chcących nabyć bądź podnieść swoje kompetencje w szkoleniach online.
+
SZKOLENIE "#INTERNETSAFETY"
  • Szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 34 lat. Uczestnicy pracować będą zarówno indywidualnie jak i zespołowo. 
+