Historia za parawanem

Historia za parawanem

Tematem projektu jest tworzenie przez młodzież opowieści w formie Teatru Kamishibai o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym Polski i Litwy. 

“Historia za parawanem” to inicjatywa polskiej i litewskiej młodzieży w wieku 18-21 lat, w ramach której stworzyliśmy interaktywny model warsztatów edukacyjnych dotyczących wspólnej historii.

Dotychczas o historii i kulturze naszego sąsiada uczyliśmy się najczęściej ze szkolnych podręczników, przez co nauka miała charakter powierzchowny i nieciekawy. Ponadto podstawa programowa dotycząca najnowszej historii naszych krajów skupia się przede wszystkim na sferze wojen i konfliktów terytorialnych, a nie współpracy i dobrosąsiedzkich stosunkach. Wraz z naszym litewskim partnerem - organizacją młodzieżową podjęliśmy dyskusję i doszliśmy do wspólnego wniosku, że jest to metoda przestarzała.

W dniach 18-24 października wspólnie z naszymi partnerami z SMK University of Applied Social Sciences przeprowadziliśmy warsztaty edukacji historycznej oraz kulturowej, podczas których stworzyliśmy scenariusze warsztatów w formie Teatru Kamishibai. Samodzielnie narysowaliśmy plansze z ilustracjami oraz opisaliśmy towarzyszącą im historię. Teatr Kamishibai został przedstawiony w dwóch szkołach w Polsce i na Litwie. 

Teatr Kamishibai

Teatr Kamishibai

Teatr Kamishibai to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Jest to technika opowiadania, wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę, w której przedstawiane są kolejne fragmenty opowiadania.

  • Beneficjent: Instytut Rozwoju Rynku Pracy
  • Projekt realizowany od 04.04.2021 do 04.10.2021.
  • Wartość projektu: 27 904,99 zł
  • Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Litewskigo Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji i Nauki.
Wróć do listy