Dziennikarz Obywatelski

Dziennikarz Obywatelski

Celem projektu "Dziennikarz Obywatelski - zawód przyszłości" jest opracowanie materiałów pomagających w kształceniu młodych dziennikarzy obywatelskich, wykorzystując nowe media.

Dziennikarz obywatelski jest skierowany do młodzieży, wśród której chcemy kształtować młode dziennikarstwo obywatelskie oraz podnosić ich kompetencje kreatywne, takie jak tworzenie podcastów, prowadzenie kanału na YouTube, obsługa sprzętu i programów do montażu. Projekt ma na celu także kształtowanie i pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży, poprzez zachęcenie do zaangażowania w życie społeczne wykorzystując dziennikarstwo obywatelskie, a tym samym zajmowanie głosu w sprawach dla nich ważnych i trudnych.

 

Opracujemy kurs e-learningowy "Civic journalist guide" skierowany dla młodzieży chcącej podjąć temat amatorskiego odpowiedzialnego dziennikarstwa obywatelskiego. Kurs będzie obejmował wiedzę z zakresu:

  • warsztatu dziennikarskiego - opracowywania tekstu, doboru tematów, przeprowadzania wywiadów, wykorzystania nowoczesnych narzędzi w dziennikarstwie - nagrywanie filmów i relacji,
  • odpowiedzialnego obywatelstwa - funkcjonowania instytucji publicznych w naszych krajach, sposobów rozwiązywania konfliktów i napięć społecznych.

Artykuły napisane przez naszych partnerów z Włoch, Portugalii i Bułgarii będą publikowane na naszej stronie NewEurope.info. 

  • Beneficjent: Instytut Rozwoju Rynku Pracy
  • Projekt realizowany od 1.03.2021 do 31.08.2022.
  • Wartość projektu: 22 670,00 EUR
  • Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+.
Wróć do listy