Społeczna Grupa Medialna

Jest to przedsiębiorstwo społeczne powołane przez Instytut Rozwoju Rynku Pracy w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu Zawierciańskiego.

Jest to przedsiębiorstwo społeczne powołane przez Instytut Rozwoju Rynku Pracy w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu Zawierciańskiego. Łączymy swoje doświadczenia w ekonomii społecznej i pasję do marketingu w jednym formacie.

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się wydawaniem bezpłatnego miesięcznika Jura24 dystrybuowanego na terenie Powiatu Zawierciańskiego, poruszającego tematykę lokalną, organizacji pozarządowych oraz prowadzeniem portalu www (jura24.pl)

NASZ CEL

Naszym celem jest stworzenie trwałej przestrzeni pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczanie usług reklamowych w skali lokalnej i regionalnej dla administracji publicznej i przedsiębiorców, przy współpracy instytucji rynku pracy, podmiotów reintegracyjnych oraz domów opieki.

NASZ CEL

Dane podmiotu

KRS: 0000845310
NIP: 6492319181
REGON: 38634438700000