Spółdzielnia Socjalna “PIAST”

Przedsiębiorstwo społeczne, które cały swój dochód przeznacza na rehabilitację społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Spółdzielnia powstała dzięki projektowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Czym się zajmujemy

Jako podmiot ekonomii społecznej interesujemy się rynkiem pracy, szczególnie rynkiem pracy osób wykluczonych. Jego specyfika sprawia, że do jednej z najważniejszych potrzeb, które towarzyszą naszej działalności, jest poszukiwanie metod pracy i budowania zespołu współpracowników w oparciu o otwartość, tolerancję, wykorzystywanie potencjału angażujących się osób. Na co dzień prowadzimy lokal gastronomiczny w centrum Gliwic (ormianska.pl), zajmujemy się cateringiem na potrzeby szkoleń i warsztatów.

 

Ponadto w lokalu organizujemy regularne spotkania z młodzieżą, realizując projekt spółdzielni szkolnych. Organizujemy szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu włączania osób niepełnosprawnych w realizowane działania. Ormiańska jest przestrzenią, gdzie spotykają się lokalne społeczności, grupy inicjatywne, seniorzy oraz ruchy miejskie.

Spółdzielnia Socjalna "PIAST" jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00246/2020. 

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Petros Tovmasyan - prawnik z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego ds. oddziałów regionalnych. 

  • petros.tovmasyan@klaster.org.pl​
  • tel. 736 770 093

WICEPREZES ZARZĄDU

Hrayr Tovmasyan 

Sprawdź nasze inne projekty i sprawozdania!

AKTUALNE PROJEKTY

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).

  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

DANE PODMIOTU

Osoba kontaktowa: Petros Tovmasyan
KRS: 0000524643
NIP: 6312654855
REGON: 243696571
KONTO: 23114020040000390275914747