Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Fundacja została powołana do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek pracy. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną.

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną. W swoich działaniach Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację zawodową młodych osób do 30. roku życia (młodzież NEET). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy z Zawiercia i Będzina, realizując staże i szkolenia.

W swoich projektach przykładamy dużą uwagę do metod edukacji pozaformalnej, staramy się z nich korzystać w każdym możliwym przypadku. Jako instytucja szkoleniowa, realizujemy również szkolenia z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki.

Sprawdź nasze projekty i sprawozdania!

Nasze projekty

ŚLĄSKIE LOKALNIE 2020

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu woj. śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację mikroprojektów społecznych lub na rozwój instytucjonalny.  W trakcie jednego naboru rozdamy ok. 150 mikrograntów w średniej kwocie 4000 zł. Przyznane projekty mikrograntowe bezpośrednio zaktywizują lub wesprą co najmniej 800 członków, pracowników, wolontariuszy organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych.  

Zobacz stronę projektu

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

OIU ma na celu promowanie wiedzy na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w 66 miastach na prawach powiatu. OIU jest istotnym narzędziem zwiększania wpływu obywateli na proces tworzenia prawa lokalnego. Zadaniem OIU jest także umożliwienie mieszkańcom łatwiejszego przygotowania obywatelskich projektów uchwał. 

Zobacz stronę projektu

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Robert Kłosowski - prawnik, innowator społeczny, manager. Doradca biznesowy w Śląskim Klastrze Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Współtwórca najważniejszych projektów Klastra. 

  • robert.klosowski@klaster.org.pl
  • tel. 793 757 257

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Czarnojańczyk - prawnik, nieetatowy członek zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności. Ekspert ds. finansów w ekonomii społecznej. 

  • piotr.czarnojanczyk@klaster.org.pl
  • tel. 606 227 437
WICEPREZES ZARZĄDU

DANE PODMIOTU

KRS: 0000579316
NIP: 6492303352
REGON: 362695527
Konto: 91114020040000390276001017