Instytut Pracy i Edukacji

Jedna z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Instytut realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Posiada biura w 8 miastach na Śląsku, zatrudnia ponad 20 osób. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO, ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie. 

Instytut Pracy i Edukacji

Prowadzimy strategiczne projekty dla MSZ (RODM), MS (Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach), realizujemy działania operatorskie we współpracy z NIW-CRSO (tzw. małe FIO na Śląsku) oraz z CPPC, dzieląc środki na rozwój kompetencji cyfrowych dla gmin województwa śląskiego i opolskiego. Zatrudniamy ponad 20 osób. Współpracujemy z kilkudziesięcioma samorządami, wspieramy ponad setkę organizacji pozarządowych, ze swoimi działaniami docieramy do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie.

Instytut Pracy i Edukacji
NASZE OŚRODKI

NASZE OŚRODKI

Nasze najważniejsze ośrodki to Gliwice i Katowice. Instytut jest współzałożycielem: Spółdzielni Socjalnej PIAST w ramach której prowadzi restaurację w Gliwicach oraz Spółdzielnię Socjalną Społeczna Palarnia Kawy, w ramach której prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wypalania kawy.

Certyfikaty i akredytacje

Uzyskaliśmy znak jakości EKS, dzięki któremu możemy realizować projekty wolontariackie dla młodzieży z Europy Środkowej, którzy będą pracować w naszym ośrodku RODM. Utworzyliśmy akredytowany przez MRPiPS - elitarną akredytację ośrodka wsparcia ekonomii społecznej wysokiej jakości, dzięki czemu możemy profesjonalizować działalność Klastra na rzecz NGO i PES. 

Certyfikaty i akredytacje

Instytut jest organizacją o dużym potencjalne zarówno kadrowym jak i infrastrukturalnym, w latach 2018-2020 nasza działalność programowa skupiona była wokół następujących obszarów:

A) wspieranie i tworzenie organizacji społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, w tym ich ekonomizacja, sieciowanie, w szczególności:

 • wsparcie doradcze i szkoleniowe w tworzeniu i rozwijaniu NGO, w szczególności w zakresie ekonomizacji działalności; Instytut jest organem założycielskim i zarządzających dwóch spółdzielni socjalnych: Społeczna Palarnia Kawy i PIAST z/s w Gliwicach, także współzakładał i wspierał szereginnych PES oraz NGO w zakresie ekonomizacji;
 • wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich, realizowanych przez młode NGO i grupy nieformalne zwoj. śląskiego. W ramach projektu “100 grantów na 100 lecie niepodległości” (NIW-CRSO, FIO) ponad 100 NGO i grup nieformalnych otrzymało dotację w latach 2018-2019, W tym roku rozdamy kolejne 130 grantów do 5 tys. zł. na projekty społeczne.
 • w ramach rozszerzenia działalności Instytut powołał ośrodek wspierania ekonomii społ. pn. “Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej”
 • GoEconomy - w 2020 roku stworzyliśmy i wdrażamy program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego (NIW-CRSO, realizacja od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. wartość projektu: 134 430,00 zł),
 • Zielona Stacja - w celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu franczyzy społecznej opartej na franczyzie biznesowej, w ramach projektu franczyza ZS zostanie wdrożona w sześciu miastach (termin od 01.02.2020 r. - 30.06.2022 r. Wartość 884 268,00 zł, MRPiPS).

B) współpraca międzynarodowa - cel: zacieśnienie współpracy pomiędzy NGO z państw Europy Śr:

 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach - działania o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagr., współp. z JST w zakresie działań międzynarodowych, MSZ.
 • Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus Plus - na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji prowadzimy punkt informacyjny dla osób zainteresowanych programami finansowanymi ze środków Erasmus Plus.
 • Youth Exchange Mobile App - celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej do zarządzania międzynarodowymi wymianami młodzieży. Projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego z udziałem organizacji z Włoch i Portugalii. Erasmus Plus.

C) cyfryzacja i nowoczesne technologie:

 • "Obywatel.IT - program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim" w ramach projektu   Instytut przeszkolił 10000 osób z zakresu kompetencji cyfrowych (CPPC, wartość 6,1 mln zł, termin: 19.02.18 - 20.02.20).
 • "Internet Safety" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. śląskiego poprzez ich udział w warsztatach, wykorzystujących dobrą praktykę - grę netDETEKTYW. W ramach projektu przeszkolimy w 20020 roku 3000 osób w wieku od 18 do 34 lat (Wartość 531 305,00 zł, CPPC,)
 • D) poradnictwo prawne i obywatelskie - Instytut działa na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób pokrzywdzonych przestępstwem lub zagrożonych pokrzywdzeniem, prowadząc Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Toszku, Piekarach Śląskich i Rudzie Śląskiej (MS, Fundusz Sprawiedliwości, termin: 02.01.19 - 31.12.21, wartość: 3,8 mln zł).

E) polityka senioralna:

 • W 2018 roku Instytut zrealizował projekt szkoleniowy “Senior świadomy swoich praw”, w ramach którego 750 seniorów z małych gmin do 20 tys. mieszkańców z woj. śląskiego wzięło udział w warsztatach poświęconych aktywności obywatelskiej, problematyce zrzeszania się i rzecznictwa interesów seniorów (ASOS, termin: 01.03.18 - 31.12.18, wartość: 144000 zł).
 • W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt "Mapa lokalnych potrzeb seniorów". W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty dla 15 grup seniorów z 15 gmin woj. śląskiego by lepiej poznać ich problemy oraz przedstawić możliwości senioralnych organów opiniodawczych, jak np. rady seniora. (ASOS, termin 03.2010-12.2019, wartość 108 955 zł).

F) kultura dostępna:

 • W projekcie Gliwicka Mapa Tajemnic - promujemy mało znane miejsca o znaczeniu historycznym oraz podnosimy świadomość historyczną odbiorców za pomocą terenowych warsztatów tematycznych z elementami pracy twórczej (malowanie, rysowanie, fotografia). Stworzyliśmy portal tajemnicegliwic.org (środki MKiDN, wartości projektu 60 tys. zł, termin 2019-2020)
 • W ramach projektu Familoki - tworzymy interaktywną mapę śląskich familoków. (środki MKiDN, wartości projektu 40 tys. zł, termin 2020)

Sprawdź nasze inne projekty i sprawozdania!

AKTUALNE PROJEKTY

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

 • Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Zielona Stacja

Zielona Stacja to model franczyzy łączący w sobie troskę o zdrowe odżywianie, wydajność ekonomiczną i jasne założenia etyczne. W ramach projektu powołamy do życia sieć Zielonych Stacji oferujących: usługi sprzedaży zdrowej i nieprzetworzonej żywności od lokalnych producentów, usługi społecznej asystenta osoby niepełnosprawnej .

 • Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Internet Safety

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. śląskiego, pomiędzy 18 a 34 r.ż., poprzez ich udział w warsztatach, wykorzystujących dobrą praktykę - grę netDETEKTYW.

 • Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

   

 

GoEconomy

W ramach projektu zorganizujemy program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych z 5 województw, które są zainteresowane rozwinięciem działalności swoich organizacji.

 • Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

   

   

 

Youth Exchange Mobile App

W ramach projektu opracowujemy aplikację mobilną, która będzie narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży. Projekt ma charakter innowacji oraz promuje wykorzystanie nowych technologii jako siły napędowej na zmian na lepsze w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. 

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami 

Ośrodek zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. 

 • Finansowanie: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

PREZES ZARZĄDU INSTYTUTU PRACY I EDUKACJI

Fundator i prezes Instytutu - Petros Tovmasyan zabiera głos jako ekspert w sprawach imigrantów. Prawnik z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego ds. oddziałów regionalonych. 

 • petros.tovmasyan@klaster.org.pl
 • tel. 736 770 093
PREZES ZARZĄDU INSTYTUTU PRACY I EDUKACJI

DANE PODMIOTU

KRS: 0000577540
NIP: 6312658876
REGON: 362578997
KONTO: 34114020040000340275902960