Inkubator Innowacji Społecznych

Zajmujemy się wspieraniem PES w zakresie inkubacji, ekonomizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Inkubator Innowacji Społecznych Sp. z o. o. powstał w celu profesjonalizacji wspierania społecznych startupów. Chcemy pomagać organizacjom zarówno na etapie powstawania (inkubacja) jak i rozwoju działających lub organizacji (akceleracja). ​

Inkubator tworzą praktycy mający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej. Mamy na koncie kilkadziesiąt projektów zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, których celem było wspieraniem PES na różnych etapach działalności. Młody i ambitny zespół Inkubatora weźmie Was pod swoją opiekę i pomoże pokierować Waszą organizacją we właściwym kierunku. Uzyskasz u nas zarówno wsparcie doradcze jak i mentoring, możesz wziąć udział w naszych szkoleniach zarówno odpłatnych jak i otwartych. W ramach usługi inkubowania, może zarejestrować swoją organizację w prowadzonym przez nas wirtualnym biurze. 

DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Opracowanie strategii pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację celów statutowych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Działania ekspertów są poprzedzone analizą charakterystyki organizacji doświadczeń, zasobów rzeczowych i osobowych, potencjału, mocnych i słabych stron oraz pogłębionym wywiadem z osobami zarządzającymi, co pozwala na skuteczne dopasowanie oferty.

INKUBATOR ORGANIZACJI

Tworzymy ekosystem pozwalający na bezpieczne stawianie pierwszych kroków w trzecim sektorze pod okiem ekspertów i mentorów. Oferta zakłada stworzenie odpowiedniej przestrzeni do pracy oraz systemu wsparcia młodych organizacji. W ramach procesu inkubacji pomagamy opracować cele statutowe, przygotować dokumentację rejestrową i założyć organizację.

INKUBATOR ORGANIZACJI
Szkolenia

Szkolenia

Nieodłącznym elementem rozwoju organizacji jest rozwój jego członków. Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, szukasz nowych pomysłów na kierunek rozwoju to sprawdź nasze szkoleni będące efektem wieloletnich doświadczeń budowania organizacji w trzecim sektorze. Zwracamy uwagę na rzeczy najważniejsze, które realnie przekładają się na zwiększenie potencjału organizacji.

Akceleracja

Dla nas akceleracja ma dwa znaczenia. Z jednej strony, chcemy wspierać prężnie działające młode NGOsy i pomagać im realizować się w swoich działaniach, podnosić ich potencjał i rosnąć razem z nimi. Z drugiej, nie możemy zapominać o tych, którym się nie udało. Organizacje popadają w kryzysy wizerunkowe, organizacyjne czy finansowe. To przekłada się na spadek motywacji do dalszego działania. Tworzymy i wdrażamy dla nich plan naprawczy.

Akceleracja

Zapraszamy na naszą stronę.

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Petros Tovmasyan - prawnik z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego ds. oddziałów regionalnych. 

  • petros.tovmasyan@klaster.org.pl
  • tel. 736 770 093

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Kłosowski - prawnik, innowator społeczny, manager. Doradca biznesowy w Śląskim Klastrze Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Współtwórca najważniejszych projektów Klastra. 

  • robert.klosowski@klaster.org.pl
  • tel. 793 757 257

 

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Czarnojańczyk - prawnik, nieetatowy członek zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności. Ekspert ds. finansów w ekonomii społecznej. 

  • piotr.czarnojanczyk@klaster.org.pl
  • tel. 606 227 437

 

DANE PODMIOTU

KRS: 0000806065
NIP: 6312687642
REGON: 384472684