Organizacje

Każda organizacja i przedsiębiorstwo zrzeszona w Klastrze posiada swoją specjalizację. Przedsiębiorstwa tj. Ormiańska i Społeczna Palarnia Kawy realizują działania gospodarcze, jednocześnie realizując rehabilitację zawodową pracowników niepełnosprawnych intelektualnie. IPiE specjalizuje się w prowadzeniu ośrodków oraz projektach operatorskich. IRRP realizuje działania szkoleniowe i aktywizacyjne, Spółdzielnia PIAST specjalizuje się w edukacji młodzieży. Wszystkie podmioty mają osobowość prawną, więcej o nich przeczytasz poniżej.

Instytut Pracy i Edukacji

Jedna z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Instytut realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Posiada biura w 8 miastach na Śląsku, zatrudnia ponad 20 osób. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO, ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie. 

+
Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Fundacja została powołana do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek pracy. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną.

+
Spółdzielnia Socjalna “PIAST”

Przedsiębiorstwo społeczne, które cały swój dochód przeznacza na rehabilitację społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Spółdzielnia powstała dzięki projektowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej.

+
Społeczna Grupa Medialna

Jest to przedsiębiorstwo społeczne powołane przez Instytut Rozwoju Rynku Pracy w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu Zawierciańskiego.

+
Inkubator Innowacji Społecznych

Zajmujemy się wspieraniem PES w zakresie inkubacji, ekonomizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

+
Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych.

+
Ormiańska Restauracja

Serwujemy tradycyjną ormiańską kuchnię. U nas możecie zamówić talerz pożywnej zupy, zjeść rodzinny, niedzielny obiad, spróbować ciasta i aromatycznej kawy po ormiańsku oraz zorganizować ciekawe spotkanie bądź dyskusję. 

+